STØBNING AF STØRRE AREALER

Støbning af ca. 176 m2 betondæk i vibrationsfri beton med pumpe. Dagen efter blev det konstateret, at gulvet svingede 3 mm. på ca. 20 meter, hvilket i fagregi er til et 12-tal.